Zarządzanie zwężeniem tętnicy szyjnej

67-letni mężczyzna z historią nadciśnienia i hiperlipidemią jest rutynowo badany. Jego leki obejmują hydrochlorotiazyd (25 mg na dobę), symwastatynę (20 mg na dobę) i aspirynę (81 mg na dobę). Rzadko pije alkohol i nie pali.
Jego wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynosi 27, co odpowiada nadwadze. Jego ciśnienie krwi wynosi 140/85 mm Hg, a jego tętno wynosi 72 uderzeń na minutę i regularnie. Jego badanie kardiologiczne jest prawidłowe. Osłuchiwanie szyi wykazuje normalne podniesienie tętnicy szyjnej, ale ujawnia środkowego pychę bruzdy tylko w skurczu pod kątem prawej szczęki. Szczegółowe badanie neurologiczne jest normalne.
Podczas przesłuchania pacjent nie zgłosił żadnych przejściowych zaburzeń neurologicznych – w szczególności: brak jednostronnego osłabienia lub objawów sensorycznych, zaburzeń wzrokowych lub trudności z mową lub językiem.
Nieinwazyjne badanie tętnic szyjnych wykazuje zwężenie od 70 do 80% proksymalnej prawej tętnicy szyjnej z nieregularną płytką i prędkością szczytową 339 cm na sekundę. W lewej proksymalnej tętnicy szyjnej występuje 20% zwężenie.
Możliwości leczenia
Jakiego rodzaju leczenie byłoby dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Przedstawiono trzy opcje i każdy jest chroniony w krótkim eseju przez eksperta w zakresie leczenia zwężenia tętnicy szyjnej; przeczytaj eseje, a następnie oddaj swój głos.
Opcja leczenia 1: Zarzadzanie lekiem Opcja leczenia 2: Stentowanie tętnic szyjnych Tolerancja Opcja 3: Endarterektomia szyjna Pobierz komentarze czytelników (PDF)
Opcja leczenia Opcja leczenia 2 Opcja leczenia 3
Opcja leczenia
Zarządzanie medyczne
Cathy A. Sila, MD
Zalecenia dotyczące leczenia pacjenta z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej w zakresie od 70 do 80%, takie jak pacjent w przypadku winiety, powinny opierać się na zrozumieniu najpoważniejszych zdarzeń niepożądanych oraz korzyści i ryzyka związanego z leczeniem. z biegiem czasu.
Najlepsze dane oparte na wynikach dla pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej pochodzą z bezobjawowego badania miażdżycowego tętnic szyjnych (ACAS) i bezobjawowego badania z udziałem tętnic szyjnych (ACST, Current Controlled Trials number, ISRCTN26156392) .1,2 Chociaż udar może być najbardziej obawiającą się konsekwencją choroby szyjnej, najczęstszym zdarzeniem niepożądanym w tych badaniach była zgon z powodu zawału mięśnia sercowego lub inne (niesterowe) powikłania sercowo-naczyniowe. Nieswoiste zawały mięśnia sercowego nie zostały zgłoszone osobno, ale odsetek samych zdarzeń śmiertelnych jest zgodny z wysokim ryzykiem choroby niedokrwiennej serca zgodnie z modelem Framinghama (> 20% w okresie 10 lat). Uderzenia śmiertelne lub niekrytyczne były następnymi najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi, ale tylko jedna trzecia do jednej połowy tych udarów była niedokrwienna i jednostronna i mogła być przypisana zwężeniu tętnicy szyjnej.
Agresywne medyczne leczenie naczyniowych czynników ryzyka może zmniejszyć zarówno incydenty wieńcowe, jak i naczyniowo-mózgowe u pacjentów z chorobą tętnic szyjnych, chociaż definicja i wykonanie terapii medycznej są różne w różnych próbach. W pięciu randomizowanych badaniach klinicznych (w tym ACAS i ACST) z zastosowaniem wyłącznie terapii medycznej do bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej w porównaniu z endarterektomią i leczeniem farmakologicznym, terapia medyczna składała się z schematu przeciwpłytkowego i poradnictwa dotyczącego czynników ryzyka, ale późniejsza opieka nad pacjentami została delegowana do główny lekarz
[hasła pokrewne: dermopanten, plamienie implantacyjne jak wygląda, addent ]