Zarządzanie zwężeniem tętnicy szyjnej czesc 4

Analiza Cochrane w 2005 r. Oceniała dane z pięciu randomizowanych badań z udziałem 1269 pacjentów, porównujących bezpieczeństwo i skuteczność stentowania wewnątrznaczyniowego z operacją.7 30-dniowe i roczne dane dotyczące bezpieczeństwa nie wykazały znaczącej różnicy między dwiema grupami w prawdopodobieństwo wystąpienia udaru związanego z leczeniem lub prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek udaru, śmierci lub obu. Ponadto odsetek uszkodzeń nerwów czaszkowych i mniejszych powikłań był znacznie niższy w przypadku stentowania niż w przypadku zabiegu chirurgicznego.
Na podstawie tych badań FDA udzieliła w 2005 r. Zgody na stentowanie tętnic szyjnych zarówno dla pacjentów z objawami, jak i bezobjawowych, którzy są kandydatami do leczenia o wysokim ryzyku i są włączani do badań po retrogradacji, a Centers for Medicare i Medicaid Services zatwierdziły płatność za te procedury. 8 Trwające obecnie, otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane badanie z udziałem 2500 pacjentów, będące w toku sponsorowanego przez National Institutes of Health CREST, jest bliskie ukończenia. Ta próba może dostarczyć klinicznie wskazówek dotyczących względnego bezpieczeństwa i skuteczności operacji w porównaniu z stentowaniem tętnic szyjnych, zarówno dla pacjentów z objawami jak i bezobjawowych.
Zalety stentowania tętnic szyjnych są liczne. Stentowanie odbywa się w znieczuleniu miejscowym, co umożliwia ciągłe monitorowanie neurologiczne i jest uważane za mało inwazyjne, z wykorzystaniem jedynie małego otworu (o średnicy <3 mm) w tętnicy udowej, w porównaniu z znacznie większym, otwartym nacięciem w obrębie szyi wymaganym do endarterektomii . Bezpośrednie chirurgiczne odsłonięcie naczyń szyi zwiększa ryzyko zakażenia rany, deficyty nerwów czaszkowych, paraliż sznurka, chrypkę i dysfagię; 8 do 10% pacjentów chirurgicznych doświadcza jednego lub więcej z tych powikłań. Blizn i inne poważne komplikacje chirurgiczne są znacznie mniej powszechne w przypadku stentowania. Całkowity czas rekonwalescencji jest znacznie krótszy w przypadku stentowania, średnio od 2 do 4 dni, w porównaniu z 2 do 4 tygodniami po operacji. Wraz z poprawą wyglądu zarówno stentów, jak i urządzeń do ochrony dystalnej, osiąga się również wyniki. Duże rejestry baz danych wskazują, że rzeczywiste doświadczenie stentowania zarówno u pacjentów z objawami, jak i bezobjawowych sprawia, że jest on akceptowalny do rutynowego zastosowania klinicznego.
Pacjentowi z winietą należy doradzić, że przy najlepszej terapii medycznej ryzyko wystąpienia poważnego udaru lub śmierci w okresie 5 lat wynosi 11-12%, a po poddaniu się procedurze rewaskularyzacji może zmniejszyć ryzyko do około 5 do 6%. Obecnie istnieją dwie możliwości rewaskularyzacji: otwarta operacja, wymagająca dużego nacięcia na szyi i znacznie mniej inwazyjna procedura stentowania, która jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym. Chociaż nie uważa się, że ten pacjent jest narażony na wysokie ryzyko operacyjne, prywatne firmy ubezpieczeniowe i Medicare rozważają, na podstawie indywidualnych przypadków, płatności za stentowanie tętnic szyjnych wykonywane w wykwalifikowanych ośrodkach lub w ramach badania klinicznego. Obydwie procedury, wykonywane w ośrodkach z doświadczonymi i doświadczonymi lekarzami, mają obwodową częstość poważnych powikłań mniejszych niż 3%. Zdecydowanie zaleciłbym pacjentowi poddanie się stentowaniu tętnic szyjnych jako definitywnej terapii w celu poprawy jego długowieczności i jakości życia.
dr
[więcej w: ibufen dawkowanie, dermopanten, strażacka szrot ]