Zarządzanie zwężeniem tętnicy szyjnej ad

Chociaż zgłaszano stopień przestrzegania terapii przeciwpłytkowej, stopień sukcesu z kontrolą czynników ryzyka nie był. W ACST definicja najlepszej terapii medycznej ewoluowała podczas badania, a pacjenci w ostatniej kohorcie otrzymali terapię przeciwpłytkową (podawaną 90% pacjentów), terapię przeciwnadciśnieniową (81%) i terapię obniżającą stężenie lipidów (70%). Trzy z pięciu badań, w tym łącznie 925 pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, przekraczającym 50%, nie wykazały istotnego zmniejszenia ryzyka udaru lub śmierci po endarterektomii w porównaniu z samą terapią medyczną. W dwóch większych badaniach, w tym w sumie 4782 pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wynoszącym od 60 do 99% lub od 70 do 99%, dodanie endarterektomii do terapii medycznej zmniejszyło łączny współczynnik udaru po stronie bocznej po 5 latach oraz udar i śmierć okołooperacyjną (11,0 do 11,8% zmniejszone do 5,1 do 6,4%), przy niskim ryzyku proceduralnym (2,3 do 3,1%). Jednak cel, jakim jest zapobieganie kalectwu lub śmiertelnemu udarowi przy użyciu chirurgii, został osiągnięty tylko w ACST, a redukcja o 0,5% rocznie oznacza, że 40 pacjentów musiałoby być leczonych, aby zapobiec jednemu poważnemu udarowi w ciągu 5 lat . Sama terapia medyczna powinna być zalecana, jeśli ryzyko proceduralne (chirurgii, a także angiografii) może przekroczyć 3,0%. Niestety, w przeciwieństwie do częstości omawianych powyżej badań, doniesiono o częstościach od 4,7 do 6,7% po endarterektomii w innych badaniach klinicznych i w populacji Medicare.3 Opublikowane po zatwierdzeniu rejestry tętnic szyjnych również zgłosiły ryzyko proceduralne przewyższające bezpieczeństwo próg ustanowiony przez American Heart Association i American Academy of Neurology. Obecnie stentowanie tętnic szyjnych dla bezobjawowego zwężenia u pacjentów z niskim ryzykiem refundowane jest przez Centra Medicare i Medicaid Services jedynie w kontekście badania klinicznego zatwierdzonego przez Food and Drug Administration (FDA). Takich pacjentów należy odnieść do trwających randomizowanych badań klinicznych – rewaskularyzacji tętnic szyjnych w porównaniu z próbą stentowania (CREST, ClinicalTrials.gov number, NCT00004732) lub stentowania tętnic szyjnych kontra chirurgia ciężkiej choroby tętnic i zapobiegania udarom u pacjentów bezobjawowych (ACT I) (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00106938). Ponadto, ponieważ ryzyko rewaskularyzacji jest natychmiastowe, podczas gdy korzyść dla pacjenta bezobjawowego jest narastająco tylko w czasie, bezobjawowe pacjenci o wysokim ryzyku i słabym 5-letnim przeżyciu (np. Ci z wcześniejszym zabiegiem naczyniowym, chromaniem przestankowym, chorobą serca, anormalnym elektrokardiogram, cukrzyca lub starszy wiek) powinny być również leczone medycznie.4
Dostępne dane z badań klinicznych prawdopodobnie nie doceniają korzyści, jakie można uzyskać dzięki interwencji medycznej. Dla pacjenta w przypadku winiety, zachęciłbym do modyfikacji stylu życia, w tym utraty wagi i obwodu, poradnictwa dietetycznego i terapii obniżającej poziom lipidów, aby uzyskać poziom lipoprotein o małej gęstości mniejszy niż 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) (z biorąc pod uwagę docelową dawkę <70 mg na decylitr [1,8 mmol na litr]), poziom triglicerydów mniejszy niż 150 mg na decylitr (1,7 mmol na litr) i poziom lipoproteiny o dużej gęstości ponad 40 mg na decylitr ( 1,0 mmol na litr) [hasła pokrewne: pentaxim ulotka, sejnet, plamienie implantacyjne jak wygląda ]