zaleca sie przeplukiwanie jamy oplucnej

zaleca się przepłukiwanie jamy opłucnej rywanolem TYTUL Z innych leków zaleca się przepłukiwanie jamy opłucnej rywanolem (rivanol) 1 : 1000-1500 z pozostawieniem w jamie tyle tego roztworu, by ta ilość równała się mniej więcej połowie ilości wypuszczonej ropy. Rywanolowi przypisuje się nad innymi środkami, polecanymi do leczenia ropnego zapalenia opłucnej, tę przewagę, że nie drażni on silnie tkanek i wskutek tego nie wywołuje rozległych zrostów opłucnych, nadto nie działa trująco, tak iż może być zostawiony w jamie opłucnej, równocześnie zaś odkaża, jeżeli jama ropna była dokładnie przepłukana fizjologicznym roztworem soli kuchennej. Stosując przepłukiwanie jamy Opłucnej należy zachować pewne ostrożności. Mianowicie miejsce nakłucia – najczęściej w tylnej linii pachowej trzeba dobrze znieczulić. Dla uniknięcia znużenia chorego, a nawet zemdlenia, wykonuje się zabieg na chorym leżącym po usunięciu ropy przy ciśnieniu w jamie opłucnej równym zeru. Naczynie z płynem do przepłukiwani a powinno się znajdować nie wyżej niż o 1 metr, najlepiej na poziomie 0,6 m powyżej chorego. Należy unikać większych ciśnień i przepłukiwać powoli, nadzorując ciśnienie w jamie opłucnej, opróżniając ją i wprowadzając do niej mniej więcej taką samą ilość płynu na przemian dopóty, dopóki wypływająca ciecz nie będzie przejrzysta. Po ukończeniu zabiegu nakłada się opatrunek i pozostawia się chorego przez 2 godziny na boku zdrowym. Częstość przepłukiwań zależy od szybkości ponownego gromadzenia się wysięku. W cięższych przypadkach może być potrzebne nawet codzienne przepłukiwanie. Przepłukiwaniom ·towarzyszą czasami przykre powikłania, zależne prawdopodobnie od podrażnienia opłucnej (wstrząsopłucny) albo od zatoru powietrznego (embolia aeria). lvIorelli poleca do przepłukiwania jamy opłucnej przyrząd, który różni się od jego przyrządu do zastępowania wysięku opłucnego powietrzem dodatkiem butli z pompką gumową. W tym przyrządzie, prócz części oznaczonych literami A, E, e, D, E, F i G, wspólnych z przyrządem do torakocentezy, mamy butlę H, którą się wypełnia płynem do przepłukiwania, z 2 szklanymi rurkami, z których jedna jest zanurzona w płynie, a druga kończy się tuż pod korkiem butli. Rurka ma kurek trójdzielny , przez który butla może być połączona już, to z butlą, już to z igłą do nakłuwania klatki piersiowej. Przeznaczeniem butli jest zbierać ropę z jamy opłucnej, z butli zaś płyn do przepłukiwania przechodzi do jamy opłucnej pod ciśnieniem wywieranym przez pompkę sączkową nieropnej jamy opłucnej stosuje się w leczeniu ropniaków opłucnej. Metoda polegająca na szerokim Otwarciu jamy opłucnej (pleurotomia) z sączkowaniem otwartym, rozpowszechniona przez długi czas w praktyce, nie ma obecnie wielu zwolenników jako połączona w przypadkach ropniaków nieotorbionych z nagłym powstaniem całkowitej odmy opłucnej, znacznym przesunięciem śród piersia i bardzo wielkimi zaburzeniami krążenia i oddychania. [hasła pokrewne: biały pałac niesięcin, gumisiowe przedszkole, udar pnia mózgu rokowania ]