Wpływ supresji herpes simpleks na występowanie wirusa HIV wśród kobiet w Tanzanii ad

Głównym celem tego badania było ustalenie, czy standardowy supresyjny schemat acyklowiru zmniejszyłby częstość zakażenia wirusem HIV w kohorcie zawodowej kobiet, u których wysoki odsetek zakażeń HIV można przypisać HSV-2. Metody
Uczestnicy
Kobiety od 16 do 35 lat w 19 społecznościach w północno-zachodniej Tanzanii, które pracowały w barach, pensjonatach i innych obiektach żywnościowych i rekreacyjnych, zostały zaproszone do wzięcia udziału w klinikach mobilnych i zostały przebadane pod kątem obecności przeciwciał HSV-2 i HIV, jak opisano wcześniej. 4 Po selekcji zostali zaproszeni do powrotu do kliniki około 8-12 tygodni później. Aby zakwalifikować się do rejestracji, uczestnicy musieli być HSV-2-seropozytywni, od 16 do 35 lat, nie w ciąży lub planujący ciążę w ciągu najbliższych 2 lat, a nie karmić piersią. Musieli mieszkać w pobliżu miejsca próbnego, bez planów przeniesienia, i musieli być obecni na stronie w czasie następnej zaplanowanej wizyty. Potencjalni uczestnicy, którzy cierpieli na napad padaczkowy lub byli zbyt źle z powodu uczestnictwa, zostali wykluczeni.
Świadoma zgoda została uzyskana w kilku etapach. Dyskusje grupowe i indywidualne dotyczące procesu odbyły się podczas działań orientacyjnych i badań przesiewowych. Podczas rejestracji uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne wraz z książką ze zdjęciami i kasetą z kasetami audiocentrycznymi wyjaśniającymi cele i procedury badania. Przeprowadzono ośmiokrotne sprawdzenie zrozumienia; jeśli kluczowe pojęcia nie zostały zrozumiane, zostały wyjaśnione i pytania zostały ponownie zadane. Uczestnicy nie rozumiejący kluczowych pojęć nie byli zapisani.
Procedury próbne
Po tym, jak uczestnicy wyrazili zgodę na piśmie lub za pomocą odcisków palców, pobrano próbki krwi i moczu, a próbkę moczu zbadano pod kątem ciąży. Uczestnicy zostali zapytani o ich niedawne zachowania seksualne i objawy infekcji przenoszonych drogą płciową. Podczas badania pobrano próbki pochwy i szyjki macicy oraz przeprowadzono płukanie szyjki macicy i pochwy przy użyciu 3 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanem. Owrzodzenia narządów płciowych zostały pobrane z wymazu. Uczestnikom zaoferowano bezpłatne planowanie rodziny i zarządzanie zespołami w przypadku zakażeń przenoszonych drogą płciową.
Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania acyklowiru (400 mg dwa razy na dobę) lub pasującego placebo, stosując losowo permutowane bloki po cztery, i otrzymywali 4-miesięczną dostawę tabletek do badań. Uczestnicy i zespół badawczy nie zdawali sobie sprawy z przydziału leczenia podczas całego badania.
Mobilny zespół kliniki odwiedzał każde miejsce mniej więcej co 12 tygodni. Podczas zaplanowanych wizyt przeprowadzano wywiady z uczestnikami, pobrano 10-ml próbkę krwi, zliczono tabletki i wydano dodatkowe tabletki. Uczestnicy otrzymali porady i porady dotyczące przestrzegania zaleceń. Zostali przetestowani na ciążę, jeśli ich okres menstruacyjny był późny lub jeśli myśleli, że mogą być w ciąży; ciężarne uczestnicy przestali brać tabletki badane. Ciężarni uczestnicy i uczestnicy, którzy chcieli zaprzestać przyjmowania tabletek do badań, nadal otrzymywali wszystkie rutynowe wizyty, z wyjątkiem dostarczania tabletek do badań, chyba że poprosili o całkowite wycofanie się z badania. Pobrano próbki pochwy i szyjki macicy, a popłuczyny szyjno-pochwowe wykonano po 6, 12, 24 i 30 miesiącach; badanie genitaliów przeprowadzono podczas innych wizyt u uczestników z objawami
[podobne: structum 500 mg cena, biały pałac niesięcin, gimnazjum robakowo ]