W ropniach pluc pochodzenia pelzakowego

W ropniach płuc pochodzenia pełzakowego TYTUL W ropniach płuc pochodzenia pełzakowego wyśmienitym środkiem swoistym, niszczącym pełzaki, jest emetyna (emetinum muriaticurn). Stosuje się ją domięśniowo w 4% wodnym roztworze zaczynając od dawki 0,02 g. Następnego dnia wstrzykuje się 0,03 g, po czym wstrzykiwania powtarza się, co drugi dzień, Ponieważ emetyna ma właściwości działania zbiorowego (Julian Fltederbaurn) przeto najwyższa jednorazowa dawka nie powinna przekraczać 0,04-0,0ó, a dawka jednego okresu leczenia 0,0075-0,01 grama na kg wagi ciała. Stosowana dożylnie działa emetyna o 30-40% silniej niż we wstrzykiwaniu domięśniowym, wywołuje jednak często nudności i nawet zapad. Nudnościom, które trwają kilka minut, można zapobiec przez kojarzenie emetyny z siarczanem atropiny i pozostawienie chorego w łóżku przez 5 minut po wstrzyknięciu mieszaniny tych leków. Średnia dawka dożylna dla dorosłych przy wadze ciała 40-55 kg wynosi emetyny 0,04 i siarczanu atropiny 1/4 mg, a przy wadze ciała 55-75 kg – emetyny 0,06 i atropiny 112 mg. W tych dawkach mieszaninę wymienionych leków wstrzykuje się dożylnie w przypadkach przewlekłych raz dziennie, a w przypadkach ostrych 2 razy dziennie. Zapadowi zapobiega się u chorych z niedociśnieniem tętniczym przez podawanie w okresie leczenia co dzień ortedryny w dawce jeden kołaczyk rano i 1/2 kołaczyka w południe, u chorych zaś z prawidłowym ciśnieniem w dawce 1/2 kołaczyka rano i w południe. W nadciśnieniu tętniczym nie zachodzi potrzeba zapobiegania. Stosując takie postępowanie, polecone przez Millischera, wykonał Sallard 5000 dożylnych wstrzykiwań, emetyny bez ujemnego działania. Poda na wewnętrznie drażni emetyna silnie przewód pokarmowy i wywołuje wymioty i biegunki, nieraz krwawe. [więcej w: dominik forszt, glucosense, rupafin ulotka ]