Tezyczka przewlekla


Tężyczka przewlekła Dalsze badania wykazały, że tężyczkę można otrzymać w stanie przewlekłym i występuje przy tym odwapnienie dentyny. Szczurom usuwano mianowicie główne przytarczyczki, pozostawiając im przytarczyczki dodatkowe; które nie mogą wprawdzie zastąpić gruczołów głównych, obecność ich jednak wystarcza, aby uchronić zwierzę od ostrej śmiertelnej tężyczki. U takich szczurów równolegle do wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej dołączają się jeszcze rozmaite zaburzenia troficzne, zaburzenia wzrostowe, wychudzenie, wypadanie włosów, u młodych szczurów zaburzenia wzrostu kości, szczególnie zaś zaburzenia w uwapnianiu dentyny, co zmienia kształt zębów, czyniąc je łamliwymi. Na podstawie tych objawów, uzyskanych z doświadczeń, ustalono związek gruczołów przytarczycznych z, wapniem ustroju. [patrz też: pentaxim ulotka, sejnet olsztyn, sejnet ]