Strata genu supresorowego siatkówki w raku przytarczyc ad 5

W związku z tym wykorzystaliśmy dobrze scharakteryzowane przeciwciało poliklonalne do białka RB w barwieniu immunohistochemicznym fragmentów guza zatopionych w parafinie. Figura 2. Figura 2. Barwienie immunohistochemiczne białka RB w dwóch reprezentatywnych guzach przytarczyc (Immunoperoxidase, x313). Raka z przytarczyc RB-ujemnym z Pacjenta 4 (Panel A) ma jednolity brak barwienia dla RB; w przeciwieństwie do tego gruczolak przytarczyczny RB-pozytywny z Pacjenta 14 (Panel B) ma heterogenny wzór barwienia jądrowego dla RB (wybarwione jądra są brązowe), odzwierciedlając fluktuacje zależne od cyklu komórkowego w ekspresji białka RB15.
Wyniki naszych badań 16 próbek pobranych od dziewięciu pacjentów z rakiem przytarczyc zestawiono w Tabeli 1. Dziesięć próbek było ujemnych na białko RB; reprezentatywny rak pokazano na Figurze 2A. Cztery raki zawierały duże obszary, które były ujemne względem RB (guzy były oceniane jako głównie negatywne pod względem RB), a dwa raki były pozytywne względem RB. Stwierdzenie nieprawidłowej (jednolitej lub głównie nieobecnej) ekspresji białka RB w 14 z 16 nowotworów (88 procent) silnie sugeruje, że utrata alleli obserwowana w raku przytarczyc jest patogenetycznie ważna, a nie po prostu przypadkowe lub wtórne zdarzenie genetyczne podczas ewolucji klonalnej tych nowotworów. Dwa RB-dodatnie raki mogły mieć nienaruszoną funkcję RB; jeden lub więcej innych genów może być ważniejszych w patogenezie takich nowotworów. Alternatywnie, możliwe jest, że białko RB wykryte immunologicznie w tych nowotworach jest funkcjonalnie nieaktywne.
W przeciwieństwie do często nieprawidłowej ekspresji białka RB w raku przytarczyc, żaden z 19 gruczolaków dostępnych do barwienia immunohistochemicznego, w tym guz pozbawiony allelu RB, był jednoznacznie ujemny względem RB (jednolicie lub głównie). Trzynaście gruczolaków było łatwo ocenianych jako RB-dodatnie (Figura 2B), a sześć zostało oznaczonych jako pozytywne po dodatkowym barwieniu i ocenie (Tabela 1); te sześć guzów miało słabe barwienie jądrowe. Taką zmienność intensywności barwienia jądrowego dla białka RB opisano w innych nowotworach i liniach komórkowych, o których wiadomo, że są RB-dodatnie; prawdopodobnie odzwierciedla to różne poziomy mitotyczne w nowotworach, ponieważ poziomy białka RB zależą od cyklu komórkowego15 i można oczekiwać, że będzie on minimalny w wolno rosnących gruczolakach.
Dyskusja
Wykazaliśmy, że utrata allelu RB jest bardzo powszechna w raku przytarczyc i że nieprawidłowa ekspresja białka RB jest często demonstrowana w tych nowotworach. Obserwacje te wyraźnie wskazują, że inaktywacja genu RB jest ważna w patogenezie raka przytarczycznego, prawdopodobnie występującego w wyniku zaburzenia funkcjonalnego obu alleli RB.
Przeciwnie, całkowita inaktywacja genu RB nie wydaje się występować w gruczolach przytarczyc. W innych nowotworach inaktywacja RB jest prawie całkowicie ograniczona do złośliwych nowotworów18. Zgodnie z naszą wiedzą utratę genu RB odnotowano tylko w jednym pozornie łagodnym guzie ludzkim, pojedynczym przypadku insulinoma33. Łagodne guzy innych gruczołów dokrewnych również nie ujawniły dowodów na taką utratę27, 34. Dlatego, oprócz domniemanej roli inaktywacji RB w przyspieszaniu progresji cyklu komórkowego, działanie, które może przypominać nadekspresję onkogenu PRAD1 w łagodnych gruczolach przytarczyc, inaktywacja 10, 11 RB także wydaje się przyczyniać do manifestacji sam rak
[podobne: strażacka szrot, przychodnia aon rembertów, plamienie implantacyjne jak wygląda ]