Skuteczność rekombinowanej szczepionki przeciw grypie u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych

Ulepszone szczepionki przeciwko grypie są potrzebne do kontrolowania sezonowych epidemii. W tej próbie porównano skuteczność ochronną u starszych osób dorosłych z czterowalentną, rekombinowaną szczepionką przeciw grypie (RIV4) z szczepionką przeciw grypie standardowej, hodowanej z jaj, czteroosobowej, inaktywowanej grypy (IIV4) podczas sezonu grypy A / H3N2 z sezonu 2014-2015, gdy niedopasowanie antygenowe między szczepami wirusa grypy i szczepionki powodowało zmniejszenie skuteczności wielu licencjonowanych szczepionek. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie RIV4 (45 .g rekombinowanej hemaglutyniny [HA] na szczep, 180 .g białka na dawkę) w porównaniu do dawki standardowej IIV4 (15 .g HA na szczep, 60 .g białka na dawka) w celu porównania względnej skuteczności szczepionki przeciwko odwrotnej transkryptazy – reakcja łańcuchowa polimerazy (RT-PCR) – potwierdzona, zdefiniowana w protokole, choroba grypopodobna wywołana przez jakikolwiek szczep grypy rozpoczynający się 14 dni lub dłużej po szczepieniu u dorosłych, którzy mieli 50 lat. lat lub starszych. Rozpoznanie zakażenia grypą potwierdzono za pomocą testu RT-PCR i hodowli wymazów z nosogardzieli uzyskanych od uczestników z objawami grypopodobnej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był potwierdzony RT-PCR, zdefiniowany protokół, choroba grypopodobna pomiędzy 14 dniami lub więcej po szczepieniu i zakończeniem sezonu grypowego.
Wyniki
W sumie 9003 uczestników zostało zapisanych i poddanych randomizacji; 8855 (98,4%) otrzymało próbną szczepionkę i przeszła kontrolę skuteczności (zmodyfikowaną populację zamiar-leczyć), a 8604 (95,6%) ukończyło obserwację za protokołem (zmodyfikowana populacja na podstawie protokołu). Wśród biorców RIV4, wskaźnik ataku wirusa grypy potwierdzony za pomocą RT-PCR wynosił 2,2% (96 przypadków wśród 4303 uczestników) w zmodyfikowanej populacji z podziałem na protokoły i 2,2% (96 przypadków wśród 4427 uczestników) w populacji zmodyfikowanego zamiaru leczenia. Wśród biorców IIV4 współczynnik ataków wynosił 3,2% (138 przypadków wśród 4301 uczestników) w zmodyfikowanej populacji z podziałem na protokoły i 3,1% (138 przypadków wśród 4428 uczestników) w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. Ogółem wykryto 181 przypadków grypy A / H3N2, 47 przypadków grypy B i 6 przypadków grypy A, która nie została rozpoznana. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby grypopodobnej było o 30% niższe w przypadku RIV4 niż w przypadku IIV4 (95% przedział ufności, 10 do 47, P = 0,006) i spełniało wcześniej określone kryteria w pierwotnej analizie nieinności i wyższości analizy RIV4 nad IIV4. Profile bezpieczeństwa szczepionek były podobne.
Wnioski
RIV4 zapewnia lepszą ochronę niż standardowa dawka IIV4 przed potwierdzoną chorobą grypopodobną wśród osób starszych. (Finansowane przez Protein Sciences; ClinicalTrials.gov number, NCT02285998.)
Wprowadzenie
Zmniejszenie ciężaru choroby grypy wymaga ulepszonych szczepionek, a szczepionka rekombinowana z grypą może przyczynić się do osiągnięcia tego celu w zakresie zdrowia publicznego.1 Szczepionka ta zawiera rekombinowane białka hemaglutyniny (HA) wytwarzane w pożywce wolnej od surowicy przez komórki expresSF +. Komórki te zawierają rekombinowane wektory bakulowirusów niosące geny kodujące HA. W wyniku tego uzyskano rekombinowany HA, który jest genetycznie identyczny z wybranymi szczepami grypy bez dodatkowych białek jaja, formaldehydu, antybiotyków lub konserwantów.
[podobne: sejnet, projekt domu niezapominajka, sejnet Warszawa Bemowo ]