Skuteczność rekombinowanej szczepionki przeciw grypie u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych cd

Personel w każdym miejscu, który był świadomy przydzielonych zadań leczenia, otrzymał zadania leczenia i przygotował i podał szczepionkę próbną, ale nie ocenił uczestników badania. Uczestnicy w pięciu ośrodkach dostarczyli serologiczne próbki hamujące HA przed i 28 dni po szczepieniu. Szczepionki
RIV4 (quadrivalent Flublok, Protein Sciences) zawierał 45 .g rekombinowanego HA na szczep (180 .g białka na dawkę). Szczepionka została zatwierdzona przez Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) w dniu 7 października 2016 r. IIV4, zatwierdzona przez FDA inaktywowana szczepionka (Fluarix Quadrivalent, GlaxoSmithKline) zawierała 15 .g HA na szczep (60 .g białka na dawkę).
RIV4 wytworzono przy użyciu technik rekombinacji DNA.1 IIV4 wytworzono przy użyciu standardowych technik inaktywacji i oczyszczania zakaźnego wirusa hodowanego w jajach.13 Obie szczepionki zawierały HA szczepów zalecanych w sezonie 2014-2015: A / California / 7/2009 (H1N1), podobnie, A / Texas / 50/2012 (H3N2), B / Massachusetts / 2/2012, i B / Brisbane / 60/2008. Szczepionki zostały dostarczone w napełnionych 0,5 ml strzykawkach i podawane domięśniowo.
Nadzór i stwierdzenie grypy
Po szczepieniu uczestnicy wywołali telefonicznie interaktywny system odpowiedzi głosowej dwa razy w tygodniu, aby zgłaszać objawy oddechowe (ból gardła, kaszel, wytwarzanie plwociny, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu) lub objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka (temperatura ciała w jamie ustnej> 37,2 ° C) , dreszcze, zmęczenie, ból głowy lub ból mięśni. Uczestnicy z objawami w każdej z kategorii zostali poinstruowani, aby powrócili na swoje miejsce próbne w celu wykonania testu na grypę. Miejsca badań i organizacja badań kontraktowych były zgłaszane dwa razy w tygodniu uczestnikom z objawami choroby grypopodobnej lub brakującymi wezwaniami do interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, a personel próbny kontaktował się z uczestnikami co 2 tygodnie. Wezwania uczestników do interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej trwały do 20 kwietnia 2015 r., Kiedy Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) odnotowały wskaźniki grypy poniżej progów14.
Choroba grypopodobna została zdefiniowana w protokole jako co najmniej jeden objaw zarówno w kategoriach chorób układu oddechowego, jak i układowego, niezależnie od nasilenia. Objawy, które spełniły te kryteria, skłoniły do pobrania wymazu z nosa i gardła w miejscu badania w ciągu 72 godzin po wystąpieniu choroby. Infekcja grypy została potwierdzona za pomocą zwalidowanego testu PCR 5-plex (Focus Diagnostics), który wykrył sezonowe grypy typu A lub B oraz podtyp A sezonowej linii H1, H3 lub pandemicznej H1, ale nie linii B. Pozytywne PCR próbki hodowano w komórkach nerki Madin-Darby Canine. Dalsza charakterystyka antygenowa nie została przeprowadzona.
Skuteczność
Pierwszorzędowym punktem końcowym była potwierdzona przez RT-PCR, zdefiniowana w protokole choroba grypopodobna, która wystąpiła między 14 dniami lub dłużej po szczepieniu i zakończeniem sezonu grypowego i była spowodowana przez dowolny typ lub podtyp wirusa grypy. Drugorzędowe punkty końcowej skuteczności obejmowały chorobę podobną do grypy typu dodatniego pod względem dodatniej hodowli oraz pozytywną pod względem RT-PCR lub podobną do hodowli chorobę grypopodobną z gorączką (temperatura ciała . 37,8 ° C). Powszechny krążenie antygenowo nieuporządkowanej grypy A / H3N2 podczas badania pobudziło oddzielne analizy post hoc skuteczności przeciwko grypie A i grypie B
[więcej w: gumisiowe przedszkole, dermopanten, udar pnia mózgu rokowania ]