Próba Minocykliny w klinicznie izolowanym zespole stwardnienia rozsianego

Na podstawie zachęcających wstępnych wyników przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane badanie w celu ustalenia, czy minocyklina zmniejsza ryzyko konwersji z pierwszego zdarzenia demielinizacyjnego (zwanego również syndromem izolowanym klinicznie) na stwardnienie rozsiane. Metody
W okresie od stycznia 2009 r. Do lipca 2013 r. Losowo przydzieliliśmy uczestnikom, którzy mieli pierwsze objawy demielinizacji w ciągu poprzednich 180 dni, otrzymując 100 mg minocykliny podawanej doustnie dwa razy na dobę lub placebo. Podawanie minocykliny lub placebo było kontynuowane do momentu ustalenia rozpoznania stwardnienia rozsianego lub do 24 miesięcy po randomizacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Pierwszorzędowym wynikiem była konwersja do stwardnienia rozsianego (diagnozowana na podstawie kryteriów McDonalda z 2005 r.) W ciągu 6 miesięcy po randomizacji. Drugorzędowe wyniki obejmowały konwersję do stwardnienia rozsianego w ciągu 24 miesięcy po randomizacji i zmiany w obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI) po 6 miesiącach i 24 miesiącach (zmiana objętości zmiany chorobowej na MRI z ważeniem T2, łączna liczba nowych zmian zwiększona w MRI z ważeniem T1 [ Nasilające się zmiany chorobowe ] i łączna liczba unikalnych zmian [nowe wzmacniające zmiany w MRI z ważeniem T1 oraz nowe i nowo powiększone zmiany w MRI z ważeniem T2]).
Wyniki
W sumie 142 kwalifikujących się uczestników przeszło randomizację w 12 kanadyjskich klinikach stwardnienia rozsianego; 72 uczestników zostało przydzielonych do grupy minocykliny, a 70 do grupy placebo. Średni wiek uczestników wynosił 35,8 roku, a 68,3% stanowiły kobiety. Nieskorygowane ryzyko konwersji na stwardnienie rozsiane w ciągu 6 miesięcy po randomizacji wynosiło 61,0% w grupie placebo i 33,4% w grupie minocykliny, różnica 27,6 punktów procentowych (95% przedział ufności [CI], 11,4 do 43,9; P = 0,001 ). Po dostosowaniu do liczby zmian wzmacniających na linii podstawowej, różnica ryzyka konwersji na stwardnienie rozsiane w ciągu 6 miesięcy po randomizacji wynosiła 18,5 punktu procentowego (95% CI, 3,7 do 33,3, P = 0,01); nieskorygowana różnica ryzyka nie była istotna w 24-miesięcznym okresie czasu wtórnego (P = 0,06). Wszystkie drugorzędne wyniki MRI faworyzowały minocyklinę nad placebo po 6 miesiącach, ale nie po 24 miesiącach. Wypadki próbne i zdarzenia niepożądane związane z wysypką, zawrotami głowy i przebarwieniami stomatologicznymi występowały częściej u uczestników otrzymujących minocyklinę niż u osób otrzymujących placebo.
Wnioski
Ryzyko konwersji z klinicznie izolowanego zespołu na stwardnienie rozsiane było znacznie mniejsze w przypadku stosowania minocykliny niż w grupie placebo w ciągu 6 miesięcy, ale nie w ciągu 24 miesięcy. (Finansowane przez Kanadyjskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, numer ClinicalTrials.gov, NCT00666887.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Minocyklina opóźnia pojawienie się SM
02:05
Po pierwszym klinicznym zdarzeniu demielinizacyjnym (zwanym również syndromem izolowanym klinicznie) ryzyko konwersji na stwardnienie rozsiane jest wysokie. Minocyklina jest antybiotykiem tetracyklinowym, który ma właściwości immunomodulujące; wstępne dane wykazały aktywność minocykliny u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.1-4 Minocyklina ma dobry profil bezpieczeństwa, 5 jednak wysypka, ból głowy, zawroty głowy i nadwrażliwość na światło są częstymi działaniami niepożądanymi
[hasła pokrewne: plamienie implantacyjne jak wygląda, hydroxyzinum ulotka, ibufen dawkowanie ]