Po ukonczeniu zabiegu radzi Morelli

Po ukończeniu zabiegu radzi Morelli zbadać ciśnienie w jamie opłucnej TYTUL Butlę wypełnia się roztworem sublimatu dla jej wyjałowienia. Przed zabiegiem butlę opróżnia się i pozostawiwszy w niej niewiele sublimatu wstrząsa się, by wyjałowić zawarte w niej powietrze. Wkłuwszy teraz igłę i przekonawszy się za pomocą małej strzykawki że w jamie opłucnej istotnie znajduje się płyn, łączymy igłę do nakłuwania z butlą, ustawiając kurek tak, by jama opłucna była połączona z butlą równocześnie łączymy strzykawkę z butlą i aspirujemy z butli 100-200 ml powietrza. Do butli płynie teraz wysięk z opłucnej. Gdy wypływ wysięku ustanie, wtłaczamy do jamy opłucnej za pomocą strzykawki tyleż powietrza, ile wypłynęło wysięku i całe postępowanie powtarzamy dopóty, dopóki nie usuniemy całego wysięku. Po ukończeniu zabiegu radzi Morelli zbadać ciśnienie w jamie opłucnej, łącząc igłę do nakłuwania z manometrem albo wytwarzając w niej przez odpowiednie ustawienie kurka połączenie z powietrzem atmosferycznym. Jeżeli ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie, to w otworze igły ukaże się kropla płynu. Przepłukiwanie jamy opłucnej stosuje się w celach leczniczych w ropniakach opłucnych, gdy w okresie przycichania sprawy chorobowej ropa, pomimo wypuszczania, wciąż się gromadzi. Po wypuszczeniu ropy jamę przepłukuje się fizjologicznym roztworem soli kuchennej o ciepłocie 38°C, aż wychodząca ciecz będzie zaledwie mętnawa. Inni przepłukują jamę opłucną roztworami odkażającymi o ciepłocie 38°C, np. rozcieńczonymi roztworem Lugola (Rp Jodipuri 0,1. Kalii jodati 0,2, Aq. dest.1000,0) lub słabym roztworem nadmanganianu potasowego (kalium bypermanganicurn) i kończą przepłukiwanie tym roztworem dopiero wtedy, gdy zacznie wyciekać roztwór przejrz ysty, czerwonej barwy, jaką miał przed wprowadzeniem do jamy opłucnej. Zamiast przepłukiwań tymi środkami poleca się po wypuszczeniu ropy przepłukać dokładnie jamę opłucną 1 %0 wodnym roztworem pioktaniny albo wprowadzić do jamy opłucnej 50-100 ml 2% roztworu tego leku i powtarzać to postępowanie w miarę potrzeby, co 58 dni. Poleca się także rozczyn Pregla po dokładnym wypuszczeniu ropy przez nakłucie i po przepłukaniu jamy opłucnej roztworem kwasu borowego wprowadza się do jamy opłucnej, co 2-3 dni 30-300 ml roztworu Pregla i powtarza się to postępowanie dopóty, dopóki gorączka jest wysoka, a później coraz rzadziej. [podobne: sejnet płock, plamienie implantacyjne jak wygląda, sejnet ]