Metoda leczenia wzmacniajaca TYTUL Metoda

Metoda leczenia wzmacniająca TYTUL Metoda leczenia wzmacniająca (Methodus medendi roborans) Metoda wzmacniająca znajduje szerokie zastosowanie w chorobach narządu oddechowego, zarówno w czasie ich trwania jak i po ich ukończeniu, a to ze względu na to, że choroby te często pozostawiają po sobie skłonność do nawrotów oraz łatwo ulegają zaostrzeniu. Szczególnie dotyczy to gruźlicy płuc i chorób opłucnej. Wzmacnianie oporności ustroju osiąga się różnymi sposobami. Temu celowi służy już hartowanie ciała oraz leczenie higieniczno-klimatyczne połączone z regularnym trybem życia i dobrym odżywianiem. Prócz tego, zwłaszcza u osób osłabionych i wyniszczonych, stosuje się leczenie przetworami arsefiui fosforu. Arsen podaje się zazwyczaj w pigułkach a 0,0015 dwa do trzech razy dziennie (Rp. Kalii arsenieosi 0,06, Extr. et pulv. liq. q. s. ut f. pil. nr 40. D.S. po jednej pigułce do 3 razy dziennie po jedzeniu) lub stosuje się w podskórnych wstrzykiwaniach (Rp. lro Solutionis natrii arsenici in ¼ roacido carbolico in amp. ster. a 1,0. D.t.d. nr 30. S. do wstrzykiwań podskórnych. Zazwyczaj rozpoczynamy od 2 mg, więc od 0,2 ml tego roztworu, i wstrzykujemy co dzień, zwiększając co drugi dzień dawkę o 0,1 ml doszedłszy do 0,8 ml w tej dawce wstrzykujemy mniej więcej 16 razy, a następnie stopniowo zmniejszamy dawkę o 0,1 ml co drugi dzień i kończymy na dawce 0,2 ml zatem cały okres leczenia obejmuje do 40 wstrzykiwań). Fosfor podaje się w postaci fitiny (phytinum) lub fosfitu (phosphit) w dawce 0,33 razy dziennie pojedzeniu z 3-4-dniową przerwą po każdych 10 dniach zażywania leku. Ogółem 1O-dniowych okresów przebywa chory 4-5. W dużym użyciu są liczne środki patentowane, zawierające prócz fosforu arsen i strychninę, np. neurotonina. Stosuje się ją podskórnie po 1 ampułce co dzień z 3-4-dniową przerwą po każdym 10 wstrzykiwaniu. Okres leczenia obejmuje zazwyczaj 25-30 wstrzykiwań. [patrz też: rolko konojady, biosteron cena, strażacka szrot ]