Leczeniem odkazajacym narzad oddechowy jest

Leczeniem odkażającym narząd oddechowy jest również leczenie nowarsenobenzolem TYTUL Leczeniem odkażającym narząd oddechowy jest również leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem w postaci dożylnego wstrzykiwania. Leki te działają skutecznie zwłaszcza w tych przypadkach, w których czynnikiem chorobotwórczym są krętki. Wstrzykuje się nowarsenobenzol, lub neosalutan w dawkach wzrastających raz w tygodniu, zaczynając od 0,15 i dochodząc do 0,3. W razie niemożności z jakiejkolwiek przyczyny zastosowania dożylnego można uciec się do wprowadzenia arsenobenzolu w czopkach Corbierea (po czopku zawierającym 0,1 leku co dzień okresami po 12 dni z 10-dniowymi przerwami po każdym okresie) albo też zastąpić leczenie salwarsanowe leczeniem acetylarsenem. Lek ten wstrzykuje się domięśniowo lub podskórnie co 3 dni okresami po 16 wstrzykiwań z przerwą co najmniej miesięczną po ukończonym okresie. Leczenie salwarsanowe można zastąpić także podawaniem wewnętrznie stowarsolu (stovarsol) w kołaczykach a 0,25 każdy 3 razy dziennie 3 dni w tygo dniu. Nieraz skutecznie działa odkażająco wlewanie do oskrzelowe 10-20 mlg gomenolu lub eukaliptolu w oliwie albo lipiodolu raz na kilka dni. Wprowadzony w ten sposób lek wsysa się powoli. Wskutek tego oskrzele lub miąższ płucny stykają się z nim dłużej i na znacznej przestrzeni i ulegają silniejszemu działaniu odkażającemu. Jako leczenie odkażające w przypadkach gnilnego rozkładu wydzieliny błony śluzowej oskrzeli oraz ropni płuc stosuję do oskrzelowe wlewania przez rurkę gumową 200.000 jednostek penicyliny w 20 ml ogrzanego roztworu fizjologicznego soli raz na kilka dni lub 2-3 razy dziennie wziewania po 10 minut 30.000-50.000 jednostek tego leku z naczyńka z gorącym roztworem fizjologicznym soli, a w przypadkach obfitej flory Gram ujemnej w plwocinie – wziewania streptomycyny w dawce 0,2-0,5. Rozpylanie leków uzyskuje się szczególnie dobrze za pomocą przyrządu Taplin-Bryana, który doprowadza lek do stanu mikronowego. Wrocławska Klinika Chorób We wnętrznych prof. Edwarda Szczeklika używa łatwego do skonstruowania przyrządu do wziewań, który zmniejsza straty penicyliny do 13-15%. [patrz też: sejnet, sejnet poznań, gimnazjum robakowo ]