Kobiety są mozaikami: X Inaktywacja i różnice płci w chorobie

W Females Are Mosaics, Barbara Migeon przedstawia bardzo mocny argument, że kobiety są lepsze od mężczyzn w radzeniu sobie z chorobą i środowiskiem. Dzieje się tak dlatego, że mają dwa typy komórek we wszystkich swoich narządach, każdy z jednym z dwóch chromosomów X jest genetycznie aktywny, a drugi zasadniczo cichy. Pozwala to na adaptację, ponieważ każdy z dwóch chromosomów X przenosi różne mutacje i polimorfizmy, które mogą wpływać na podatność kobiet lub odporność na szkodliwe geny, czynniki zakaźne lub inne zagrożenia dla środowiska. Znaczna część książki poświęcona jest przyczynom tego stanu mozaiki, który pozwala mężczyznom i kobietom wyrażać równe ilości białek, które są kodowane przez geny na chromosomie X. W przeciwnym razie kobiety mogłyby mieć więcej tych białek, sytuacja, która w niektórych warunkach mogłaby być niezgodna z życiem. Formalnym terminem wyciszania dwóch chromosomów X u samicy jest inaktywacja X, zjawisko odkryte początkowo u myszy przez Mary Lyon w 1961 r., A mniej więcej w tym samym czasie przez Elizabeth Russell. Oryginalny opis Lyona był oparty na jej obserwacji mozaiki koloru sierści u samic myszy niosących kopię genu dla brązowego koloru na jednym z ich chromosomów X i normalnego (szarego) allelu na drugim chromosomie X. To doprowadziło Lyon do postulowania, że jeden chromosom X w każdej komórce został unieczynniony i że proces był losowy. Pokazała również, że gdy X był inaktywowany, ten sam X pozostawał trwale nieaktywny we wszystkich komórkach, które pochodziły z komórki, w której nastąpiła inaktywacja.
Wkrótce odkryto, że szczegóły tego zjawiska różnią się u różnych gatunków kręgowców – na przykład torbacze zawsze inaktywują dziedziczony po ojcu chromosom X. Migeon wysuwa silny argument, że zmiana ta jest spowodowana czasem inaktywacji X we wczesnej embriogenezie u różnych gatunków. Chociaż podstawowy mechanizm inaktywacji X został dokładnie omówiony i przeanalizowany w książce, pozostaje jeszcze wiele do rozwiązania. Na przykład mechanizm, w którym wszystkie chromosom X poza jednym są wybrane do inaktywacji nie jest całkowicie jasne, a wiele badań jest podejmowanych, aby spróbować rozwiązać tę ważną sprawę. Dowiedzieliśmy się kilku lekcji na temat aktywności genów z wielu badań, które dotyczą mechanizmu inaktywacji X poprzez region kontrolny (centrum inaktywacji) na chromosomie X, który zawiera gen (transkrypt specyficzny dla X-inaktywacji lub XIST), który wytwarza RNA, który powoduje inaktywację wzdłuż długości chromosomu. Główna lekcja odnosi się do metylacji wysp CpG (cytydyny-fosforanu-guanidyny), co wyłącza aktywność genów we wszystkich chromosomach. Nie jest całkowicie jasne, jak inaktywujący gen, XIST, powoduje tę zmianę w chromosomie X, ale wynik jest taki sam jak w tymczasowej lub trwałej inaktywacji genów, które nie są potrzebne w komórkach określonych tkanek. Ten proces metylacji wiąże się również z mechanizmem imprintingu, w którym wyciszanie niektórych genów zależy od tego, z którego rodzica pochodzą. Takie odciśnięte geny istnieją w ludzkim genomie.
Najważniejszą częścią tej książki dla klinicysty jest trzecia i ostatnia część, która składa się z trzech rozdziałów odnoszących się do medycznych konsekwencji inaktywacji X
[podobne: dominik forszt, rupafin ulotka, biały pałac niesięcin ]