CHOROBY OSKRZELI TYTUL CHOROBY OSKRZELI ZAPALENIE OSKRZELI

CHOROBY OSKRZELI TYTUL CHOROBY OSKRZELI ZAPALENIE OSKRZELI (BRONCHITIS) Określenie. Przez miano bronchitis rozumie się zapalenie błony śluzowej oskrzeli polegające na jej obrzmieniu i przekrwieniu oraz na nieprawidłowym jej wydzielaniu. Odróżnia się zapalenie oskrzeli ostre i przewlekłe, a ze względu na rozległość – rozlane (bronchitis diffusa) i ograniczone (bronchitis circumscripta). Zapalenie oskrzeli może być nieżytowe, włóknikowe gnilne. Ostry nieżyt oskrzeli (Bronchitis acuta) Przyczyny. Ostry nieżyt oskrzeli kojarzy się bardzo często z ostrym nieżytem tchawicy i gardła, Odróżnia się ostry nieżyt oskrzeli pierwotny (bronchitis primitiva) i wtórny, czyli następowy (bronchitis secundaria). Odróżnienie to nie zawsze da się przeprowadzić ostry nieżyt oskrzeli powstaje najczęściej na tle tzw. przeziębienia, którego rolę wyjaśniłem w części ogólnej. Prócz tego nieżyt oskrzeli może być wywołany przez wdychanie substancji, które drażnią mechanicznie lub chemicznie błonę śluzową oskrzeli, więc wdychanie kurzu i pyłu, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, eteru podczas usypiania itd. Z gazów najszkodliwsze są te, które zawierają siarkę (iperyt) i grupę nitrozową NO. Z leków mają właściwość wywołania ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych zwłaszcza przetwory jodu po podaniu wewnętrznym. Ostry nieżyt oskrzeli spostrzega się także w przebiegu ostrych chorób zakaźnych, uszkadzających bezpośrednio błonę śluzową oskrzeli (grypa, krztusiec, odra i inne). [podobne: rupafin ulotka, hydroxyzinum ulotka, strażacka szrot ]