CHOROBY NARZADU ODDECHOWEGO Z GRUZLICA

CHOROBY NARZĄDU ODDECHOWEGO Z GRUŹLICĄ PŁUC TYTUL CHOROBY NARZĄDU ODDECHOWEGO Z GRUŹLICĄ PŁUC WŁĄCZNIE A LOTY Zmniejszenie ciśnienia barometrycznego, cechujące loty, wywołuje przyśpieszenie i pogłębienie oddechów, przekrwienie w małym krążeniu i zwiększenie pojemności minutowej serca. W związku z tym lot może spowodować w czynnej gruźlicy płuc krwioplucie, zaostrzenie srawy w płucach i nawet rozsianie się prątków gruźlicy. W gruźlicy płuc podczas leczenia odmą opłucną do ujemnego działania hipoksemii przy obniżeniu ciśnienia barometrycznego dołącza się ucisk płuca wskutek rozszerzenia się powietrza odmowego. W tych warunkach ciśnienie w jamie opłucnej po stronie odmy może stać się dodatnie i może nastąpić znaczniejsze przesunięcie śródpiersia i serca w przeciwną stronę. Jeżeli odma opłucna lecznicza jest otorbiona, to już niewielki wzrost ciśnienia w jamie odmowej może spowodować duszność i bóle w klatce piersiowej, często silne. Prócz tego na wysokościach przekraczających ZOOO metrów nad poziomem morza istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia postronków opłucnych. Na skutki działania mechanicznego wziewanie tlenu nie wywiera żadnego wpływu. Toteż w razie konieczności transportu takich chorych w samolocie chory powinien być cały czas pod ścisłą opieką lekarską. To samo dotyczy przypadków ropniaka opłucnego z odmą, wybroczyny śródopłucnej i wysiękowego zapalenia opłucnej, w którym może zajść potrzeba wypuszczenia wysięku. Cięższe przypadki istotnej rozedmy płuc pęcherzykowej oraz ostre choroby zakaźne miąższu płucnego, zwłaszcza zapalenie płuc, są przeciwwskazaniem do podróży lotniczych. W dychawicy oskrzelowej jest nakazana wielka ostrożność, gdyż nawet wziewanie tlenu w warunkach obniżonego ciśnienia barometrycznego nie zawsze pomaga w tej chorobie. [patrz też: dominik forszt, rolko konojady, ibufen dawkowanie ]