Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 6

Wszystkie takie reakcje miały stopień lub 2, z wyjątkiem jednego przypadku 3 stopnia u pacjenta otrzymującego 10 mg na kilogram. Reakcje związane z infuzją były na ogół szybko odwracalne za pomocą leków przeciwhistaminowych, przeciwgorączkowych i (w niektórych przypadkach) glukokortykoidów. Podczas badania wdrożono profilaktyczny schemat leków przeciwhistaminowych i przeciwgorączkowych. Pacjenci z reakcjami na infuzję stopnia 1. lub 2. byli w stanie kontynuować leczenie przeciwciałem z zastosowaniem profilaktycznych leków przeciwhistaminowych i przeciwgorączkowych oraz ze zmniejszoną szybkością wlewu. Poważne zdarzenia niepożądane, które badacze uważali za związane z leczeniem, wystąpiły u 11 z 207 pacjentów (5%) (pełna lista zdarzeń znajduje się w tabeli S4 w dodatkowym dodatku). W momencie wyłączenia danych zmarło 45 pacjentów (22%). Najczęstszą przyczyną zgonu była progresja choroby (tabela S5 w dodatkowym dodatku).
Aktywność kliniczna
Tabela 2. Tabela 2. Aktywność kliniczna przeciwciała anty-PD-L1 w populacji skuteczności. Figura 1. Figura 1. Aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Pokazano obciążenie nowotworem (oceniane jako najdłuższy wymiar liniowy) w czasie u pacjentów z czerniakiem (Panel A) i niedrobnokomórkowym rakiem płuc (Panel B), którzy otrzymali 10 mg przeciwciała anty-PD-L1 na kilogram ciała waga. U większości pacjentów, u których wystąpiła obiektywna odpowiedź, odpowiedzi były trwałe i były widoczne po zakończeniu cyklu 2 (12 tygodni) leczenia, niezależnie od dawki leku lub typu nowotworu. Pionowa linia przerywana oznacza 24-tygodniowy punkt czasowy, w którym obliczono przeżycie bez progresji. Regresja guza była zgodna zarówno z konwencjonalnymi, jak i immunologicznymi wzorami odpowiedzi, takimi jak przedłużone zmniejszenie obciążenia nowotworem w obecności nowych zmian.
Rysunek 2. Rysunek 2. Tomografia komputerowa po otrzymaniu przeciwciała anty-PD-L1. Panel A pokazuje pełną odpowiedź u pacjenta z czerniakiem, który otrzymał 3 mg przeciwciała anty-PD-L1 na kilogram. Kręgi wskazują na początkowy wzrost wielkości guzków płucnych po 6 tygodniach i 3 miesiącach, a następnie całkowitą regresję po 10 miesiącach (tj. Wzorcem odpowiedzi związanym z układem odpornościowym). Panel B wykazuje częściową odpowiedź po 15 miesiącach w wątrobie (strzałki) i opłucnej prawej (groty strzałek) u pacjenta z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (podtypu non-podtypu), który otrzymał 10 mg przeciwciała anty-PD-L1 na kilogram .
Populacja obejmowała 160 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, czerniakiem, rakiem jelita grubego, rakiem nerkowokomórkowym, rakiem jajnika lub rakiem trzustki, ale nie z rakiem żołądka lub rakiem piersi (tabela S1A w dodatkowym dodatku). Aktywność kliniczną obserwowano we wszystkich dawkach mg na kilogram lub więcej
[przypisy: structum 500 mg cena, biały pałac niesięcin, pentaxim ulotka ]