w rozedmie pluc

w rozedmie płuc TYTUL Rolę zapobiegawczą może odgrywać już pobyt na wsi w miejscowości odpowiadającej wyżej wymienionym warunkom. Dla osób bardzo wrażliwych na wszelkie bodźce wybiera się miejscowości nizinne, np. Ciechocinek, a u osób zdolnych do oddziaływania na miernie silne bodźce okolice Podgórskie o klimacie łagodnie podniecającym, jak np. Solice, Oborniki Śląskie. Osoby silniejsze można kierować do miejscowości wyżej położonych, np. do Zakopanego i jego okolic, do Szklarskiej Poręby, natomiast nie należy tam wysyłać młodzieży wątłej, słabej i niedokrwistej, gdyż górskie bodźce klimatyczne stanowią dla niej podnietę za ostrą. Można ją kierować do klimatu podgórskiego dopiero po pewnym czasie, gdy siły obronne ustroju i sprawność narządów regulujących ciepło w ustroju wzrosną wskutek pewnego zahartowania ciała. Klimatu górskiego, którego dodatnimi cechami są: czystość powietrza i działanie pobudzające na układ nerwowy, narząd krwiotwórc zy i przemianę materii nie można polecać w chorobach narządu oddechowego osobom pobudliwym i wyniszczonym, gdyż nie są one zdolne należycie oddziaływać na duże wymagania, stawiane ustrojowi przez ten klimat. Długość leczenia klimatycznego zależy od rodzaju choroby narządu oddechowego, jej ciężkości i od ogólnego stanu chorego. Powrót z miejscowości klimatycznej do stałego zamieszkania powinien odbywać się ostrożnie, stopniowo, by nie zniweczyć uzyskanej już poprawy. Z miejscowości klimatycznych poleca się w chorobach narządu oddechowego szczególnie Otwock, Zawoję, Bystrę, Rabkę i Zakopane. Leczenie klimatyczne w lecznictwie chorób narządu oddechowego kojarzy się często z leczeniem balneologicznym w zdrojowiskach, zwłaszcza solankowych oraz posiadających szczawy alkaliczne lub alkaliczno-słone. Polega ono głównie na wziewaniu rozpylonej wody mineralnej w inhalatoriach oraz na piciu wody mineralnej. [podobne: hydroxyzinum ulotka, przychodnia aon rembertów, addent ]