Tezyczka ukryta

Tężyczka ukryta Późniejsze badania doświadczalne wykazały możliwość istnienia ukrytych stanów -tężyczki, które są istotą choroby zwanej spazmofilią i częściowo takie rzucawki porodowej. U psów np. p usunięciu 3 przytarczyczek występuje bardzo lekka tężyczka, która po pewnym czasie całkowicie mija. Jeżeli tak operowane samice urodzą młode, to po porodzie występuje u samic tężyczka w bardzo ciężkiej postaci. Ciąża może również wywołać tężyczkę u zwierząt z częściowo usuniętymi przytarczyczkami. Tężyczkę ukrytą wyzwalają poza tym różne podniety zewnętrzne lub choroby zakaźne, zaburzenia żołądkowe i inne. Pobudliwość mechaniczna i elektryczna mięśni zwiększa się znacznie. Tężyczkę ukrytą można stwierdzić na podstawie objawów Chvostela i Trousseau. Objaw Chvosteka polega na tym, że lekkie uderzenie w miejscu wyjścia nerwu twarzowego powoduje skurcze mięśni twarzy. [patrz też: biosteron cena, depiclinic, polzug ]