Metoda leczenia bodzcowa TYTUL Metoda

Metoda leczenia bodźcowa TYTUL Metoda leczenia bodźcowa (Methodus medendi stimulans) W przewlekłych chorobach narządu oddechowego stosuje się nieraz leczenie bodźcowe, które ma za zadanie zwiększyć siły obronne ustroju i spotęgować jego oddziaływanie na toczącą się w nim sprawę chorobową, by w ten sposób przyśpieszyć wyzdrowienie. Prócz leczenia wzmacniającego cel ten można osiągnąć rożnymi sposobami. Najłagodniej działa domięśniowe wstrzykiwanie wyjałowionego mleka raz na 2-4 dni w dawkach wzrastających od 0,5 ml do 5 ml oraz autohemoterapia polegająca na domięśniowym wstrzykiwaniu w pośladek własnej krwi chorego zaraz po jej pobraniu z żyły zgięcia łokciowego 2-4 razy w tygodniu w dawce 5 ml, a później 10, 15 i nawet 20 ml. Zamiast krwi poleca się także wstrzykiwania surowicy krwi chorego (autoserotherapia) w tych samych dawkach. Silniejsze działanie wywiera leczenie domięśniowymi wstrzykiwaniami 10% zawiesiny siarki osadzonej (sulfur praecipitatum) w zwykłej oliwie (oleum oliuarurn) w dawce 0,1-0,5 ml. Wstrzykuje si ę co 4-5 dzień stopniowo podnosząc dawkę i w razie potrzeby dochodząc do 5 ml. Każde następne wstrzykiwanie można wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 godzin po ustąpieniu odczynu wywołanego przez poprzednią dawkę. W razie silniejszego odczynu wstrzykuje się taką samą dawkę lub nawet mniejszą, zależnie od jego siły. W wysiękowym zapaleniu opłucnej surowiczym i surowiczo-włóknikowym polecono jako leczenie bodźcowe auto seroterapię w postaci wstrzykiwań podskórnych wysięku opłucnego co 2-3 dni wydobywszy z jamy opłucnej 1-3 ml wysięku cofamy igłę strzykawki tak, by jej koniec okazał się tuż pod skórą, i teraz wstrzykujemy tutaj zawarty w strzykawce wysięk. Do tej metody nie nabrałem przekonania, widziałem, bowiem przypadki, w których auto seroterapia wpłynęła niekorzystnie na przebieg równoczesnej gruźlicy płuc. Inni spostrzegali przy stosowaniu tej metody miejscowe zakażenie gruźlicze wzdłuż przebiegu kanału wytworzonego w cianie klatki piersiowej podczas nakłucia, a przy domięśniowym wstrzykiwaniu wysięku nawet uogólnioną gruźlicę prosówkową. Były to, oczywiście, przypadki zapalenia opłucnej na tle zakażenia gruźliczego. [podobne: projekt domu niezapominajka, gumisiowe przedszkole, tofama ]