Leczenie klimatyczne TYTUL Leczenie klimatyczne

Leczenie klimatyczne TYTUL Leczenie klimatyczne (Climatotherapia) i balneologiczne (Balneotherapia). Leczenie klimatyczne jest jedną z bardzo poważnych metod leczniczych w chorobach narządu oddechowego, zwłaszcza w gruźlicy płuc. Tutaj omówię je tylko o tyle, o ile znajduje ono zastosowanie w leczeniu osób dotkniętych chorobami narządu oddechowego pochodzenia niegruźliczego. Dodatnie wpływy klimatyczne wyzyskuje się w chorobach narządu oddechowego w celu zapobiegawczym i leczniczym. Miejscowość klimatyczna powinna odpowiadać pewnym warunkom, by można było ją uznać za właściwą. Mianowicie powinna być wolna od kurzu, dymu, mgieł, być osłoniona od wiatrów, mieć równomierną ciepłotę powietrza i grunt niebagnisty. Bardzo pożądane, by leżała w otoczeniu lasów szpilkowych. Z wpływów klimatycznych korzystamy w nieswoistych chorobach narządu oddechowego: 1) w celach zapobiegawczych: a) u osób skłonnych do częstych zaziębień i przez to często narażonych na nawroty chorób narządu oddechowego, zwłaszcza na nieżyt dróg oddechowych; b) w wieku młodzieńczym u osób ze słabo rozwiniętą klatką piersiową zwłaszcza u wątłych i niedokrwistych; c) w przewlekłym zwiotczeniu tkanki płucnej, szczególnie u osób z asteniczną budową ciała d) w okresie zdrowienia po przebytej ciężkiej chorobie narządu oddechowego; 2) w celach leczniczych: a) w przewlekłych nieżytach oskrzeli; b)w zapaleniu gnilnym i rzekomo błonicznym oskrzeli po ustąpieniu ostrego okresu; c) w rozedmie płuc pęcherzykowej istotnej, powstałej na tle przewlekłych nieżytów, oraz w postaci skazowej d) w leczeniu pozostałości po chorobach oskrzeli, płuc i opłucnej. [hasła pokrewne: hydroxyzinum ulotka, glucosense, gumisiowe przedszkole ]